Publicidade

Ourense Termal


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Guía para eliminar as débedas do veránREDACCIÓN · PUBLICADO O 05 DE SETEMBRO DE 2018 · (0)A tempada estival dispara a demanda de créditos polas vacacións. As persoas endebedadas tardan entre 10 e 18 meses en saldar estes préstamos, que poden acumularse dun ano para outro.


Estes créditos, a prazo longo, poden converterse nun verdadeiro dor de cabeza para os seus beneficiarios. De feito, segundo datos de Repara tu Deuda, primeira compañía española en aplicar a Lei da Segunda Oportunidade en España, o 45% das familias españolas endebedadas sono pola demanda de préstamos que se destinadoron ao ocio estival.

Así, a volta á normalidade implica unha devolución destes préstamos que actualmente tardan en saldarse entre 10 e 18 meses en moitos casos, o que implica importantes riscos de acumulación de débeda para estas familias, para as que moitas setembro tamén implica un esforzo económico extra pola volta ao cole.

Alicia García, socia xerente de Repara tu Deuda, explica que “a principios de setembro hai un repunte de xente que acude a nós porque non poden afrontar as débedas contraídas para gozar do seu verán”. Os datos que manexa esta compañía falan de que estes clientes endebedados reciben ata un 50% máis de reclamacións de empresas de recobro de débedas durante os meses de setembro e outubro, na que é sen dúbida a época máis gris do endebedamento en España.

Medran, polo tanto, as situacións de crebas técnicas e de persoas que asumen que non poden devolver o diñeiro prestado e non teñen máis alternativa que acollerse á Lei da Segunda Oportunidade. Como combatir o endebedamento tras o verán? Repara tu Deuda propón unha guía que recolle estes cinco puntos.

1. Analizar a súa situación económica actual. É imprescindible levar a cabo unha análisis en profundidade da situación económica de cada persoa ou unidade familiar. Un reconto exhaustivo dos gastos fixos e variables, e a diferenza cos ingresos que se poden asegurar ao final de cada mes. Hai que ter en conta calquera gasto por moi superfluo que poida parecer. Dende os recibos de subministros ata a cota dunha tarxeta de crédito ou o gasto mensual en transporte público, por citar algúns exjemplos. En calquera caso, o saldo final deberá ser positivo e así coñecer que cantidade de diñeiro se pode destinar a pagar as débedas.

2. Elaborar un plan de aforro e pagamentos. O segundo paso é aplicar unha política activa de recortes e contención de gastos. Para iso recoméndase eliminar gastos innecesarios e, nos casos que sexa posible, renegociar outros gastos fixos como a tarifa da luz, a auga ou o teléfono por contratos que nos permitan pagar menos por estes servizos. O diferencial debe destinarse integramente a subsanar a débeda pendente.

3. Non retrasar o pagamento. En moitos casos, os problemas de endebedamento agrávanse por prorrogar indefinidamente unha situación que se debe combater o antes posible. A acumulación de intereses ou os custos de reclamación xogan en contra do endebedado, polo que este se debe esforzar en renegociar a súa débeda cos seus acredores, aceptar un calendario asumible de pagamentos e certificar a súa aceptación por escrito. O recomendable é negociar unha cota accesible á capacidade de cada persoa ou familia, despois de ter reducidos gastos e plasmalo nun documento de contas mensuais.

4. Evitar débedas para enfrontar outras débedas. Solicitar máis crédito para cubrir outras débedas é un erro moi frecuente dos españois. O principal é non pedir novos préstamos para pagar e facer fronte a outros vencementos. Este erro pode ser determinante no futuro.

5. Aprender dos erros. Os novos hábitos que permitiron superar o bache tamén deben servir para que non se volvan producir situacións de risco de creba persoal por un endebedamento excesivo. É recomendable manter o presuposto mensual que permita visualizar e administrar con acerto ingresos e gastos, ademais de dispoñer un calendario que permita prever prioridades económicas futuras como o recibo do seguro do coche ou unha viaxe de fin de curso.

O ideal sería que cada persoa ou familia aforrase un 10% mensual dos seus ingresos para posibles continxencias futuras. A maneira máis efectiva é depositar este diñeiro nunha conta e non acceder a iso nun prazo marcado”, aconsella Alicia García.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)