Publicidade

Ourense Termal


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Os españois suspenden en finanzas persoais?REDACCIÓN · PUBLICADO O 07 DE NOVEMBRO DE 2018 · (0)Esá instaurada esta percepción negativa, pero sete de cada dez enquisados por  VidaCaixa demostran ter un bo coñecemento de conceptos básicos malia que ao final non os apliquemos. Non estamos afeitos a planificar os nosos cartos.


Tal como demostra o  barómetro “Canto sabemos de economía?”, elaborado por  VidaCaixa e presentado esta mañá no XI Foro de Comisións de Control que organiza a entidade, seis de cada dez españois non saben por onde empezar para elaborar un orzamento persoal. O 55% é consciente que vale a pena investir parte dos aforros en produtos financeiros pero non o fai.

En xeral, si que se leva un rexistro de ingresos e gastos (o 74%) a través da conta corrente, pero hai un menor control sobre débedas (69%) e aforro (61%). A pesar de que se consideran relevantes os principais consellos para realizar un bo seguimento e optimizar as finanzas persoais, a maioría deles non o levan á práctica. Aínda que o 61% dos españois afirman que consideran o aforro como un hábito, só a metade revisa o importe que aforran se soben os seus ingresos. E só metade dos enquisados cóbrense ante imprevistos para evitar desembolsos inesperados ou perdas nos seus ingresos.

Da mesma maneira, o 60% dos enquisados saben que unha boa estratexia de aforro consiste en diversificar ao máximo en distintos produtos con diferentes niveis de risco. Con todo, un 34% asegura que non investiría os seus aforros, a pesar de que iso implique que perdan valor a longo prazo.

Máis coñecemento, mellor xestión

Uno de cada catro españois cre que a súa educación financeira é insuficiente e que suspendería nun exame de coñecementos xerais sobre economía e finanzas. As persoas de máis de 55 anos e as mulleres son as que teñen unha peor percepción do seu nivel de educación financeira. A metade coida que un maior coñecemento permitiríalles sacar un maior proveito ao seu diñeiro, xa que proporciona máis seguridade e autonomía e deixaría de depender doutras persoas na toma das súas decisións financeiras.

Sabemos máis do que cremos

Pero pesar de que está instaurada esta percepción negativa, sete de cada dez enquisados demostran ter un bo coñecemento de conceptos básicos. Ante un cuestionario de 15 conceptos, o 67% é capaz de definir correctamente máis de 10 deles. Os termos máis coñecidos de forma directa a un maior número de persoas e que teñen unha maior presenza nos medios de comunicación: taxa de paro, IVE, IBEX 35 e IRPF son  coñecidos para máis do 75% dos españois. Tamén o inflación (o 70% defíneo de forma correcta), PIB (67%) ou curmá de risco (70%). O mesmo ocorre cos vinculados á contratación de produtos financeiros: Euribor (o 72% identifícao correctamente), Renda Fixa (72%), Renda Variable (67%), Perfil de risco (70%), rendibilidade (70%), fiscalidade (67%) e bolsa de valores (67%). Os homes de entre 36 e 55 anos son os que mostran porcentaxes máis altas de coñecemento. Con todo, o coñecemento destes conceptos é maioritariamente teórico.

Unit Linked: o gran descoñecido

No que se refire a produtos, practicamente a totalidade dos españois (81%) coñecen produtos de uso diario como as contas correntes. Despois destas, as hipotecas. Practicamente a totalidade dos españois (96%) saben como funcionan. Os plans de pensións e os seguros de vida tamén se atopan entre os máis populares. Coñécenos o 95% e o 96% dos enquisados.

A fiscalidade, materia pendente

A pesar do amplo coñecemento que existe sobre os plans de pensións, só un de cada tres enquisados acerta ao destacar que  desgravan no momento de realizar achegas. Entre quen coñece os  PIAS e os  SIALP, só un 23% sabe que teñen vantaxes fiscais sobre os rendementos obtidos. Pola contra, un 34% apunta que as hipotecas poden  desgravar na Declaración, a pesar de que só teñen esta vantaxe os préstamos hipotecarios asinados antes do 1 de xaneiro de 2013.  A falta de coñecemento sobre temas fiscais reflíctese tamén en como se fai a Declaración da Renda. Seis de cada dez delegan o cumprimento deste deber noutra persoa. O 35% asegura que o fai porque non sabería facelo en por si.  Na maior parte dos casos, delegase nun asesor (24%) ou se realiza a través do servizo da propia Facenda (21%).

Perdidos en materia de xubilación

O 77% descoñece como se calcula a pensión pública de xubilación e oito de cada dez non saben canto cobrarán ao xubilarse. A percepción xeral é que a pensión será inferior ao salario actual e hasta sete de cada dez considera que, sexa cal for o importe da pensión, non será suficiente para vivir. Será necesario completar con aforro privado. Con todo, oito de cada dez non saben que cantidade deberían aforrar.

Tampouco hai un claro coñecemento do período mínimo de cotización e da idade de xubilación. O 25% indica correctamente que é necesario cotizar un mínimo de 15 anos para poder dispoñer dunha pensión pública de xubilación, pero o mesmo porcentaxe sinala que deben cotizarse 35 anos para optar a ese dereito.

Unha responsabilidade pública ou persoal

Existe un total consenso sobre a necesidade de mellorar o nivel de coñecemento actual: o 97% veo necesario. Con todo só a metade busca información para mellorar a súa formación sobre este tema. A maioría deles fano en páxinas webs especializadas, blogues (61%) e medios de comunicación (51%). Os  millennials son quen máis parecen gozar dunha aprendizaxe autodidacta nesta materia.

O 47% apunta que debería existir unha formación accesible para todo o mundo sobre a materia, impartida pola Administración. O 44% cre que debería ofrecerse nas escolas e un 21% opina que debería impartirse nas universidades. Pola contra, un 39% cre que se trata dunha responsabilidade persoal. O 24% opina que é unha cuestión de actitude e un 22% considera que se debe transmitir un coñecemento de base a nivel familiar.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)