Publicidade

Ourense Termal


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

O 65% das empresas españolas sufre os efectos significativos da morosidadeREDACCIÓN · PUBLICADO O 07 DE DECEMBRO DE 2018 · (0)O 22% das compañías deste país traslada a morosidade dos seus cobros aos seus pagamentos a provedores e o 20% perde ingresos a causa dos retrasos nos abonos que lle teñen que realizar os seus clientes.


De acordo cos resultados do último Barómetro de Prácticas de Pagamento difundido por Crédito y Caución, un sector importante de empresas restrinxe o crédito aos seus clientes domésticos polo alto risco da contorna económica (33%) ou limítao naqueles clientes que presentan un deficiente comportamento en pagamentos (33%). No comercio internacional, as restriccións teñen que ver coa falta de información sobre o cliente (29%) ou o nivel de risco económico e político (29%). En ambos casos, as empresas españolas outorgan crédito comercial aos seus clientes para medrar, establecer relacións de longo prazo e atraer novos clientes.

O 88% das empresas españolas sofre a morosidade dos seus clientes. O retraso nos pagamentos é lixeiramente máis frecuente entre clientes nacionais (89%) que estranxeiros (86%). A proporción de facturas en mora sitúase no 44%. A diferenza entre facturas en mora de clientes nacionais (45%) o u estranxeiros (43%) é pouco significativa. Os retrasos máis prolongados rexistráronse nos sectores de construción e bens de consumo duradeiro. A principal causa da morosidade dos clientes nacionais é a insuficiente dispoñibilidade de fondos (46%), seguida do financiamento a costa do provedor (35%). No caso dos clientes estranxeiros, a morosidad débese á complexidade do procedemento de pagamentos (29%) e as ineficiencias do sistema bancario (24%).

A taxa de impagamento sitúase no 1,5%, lixeiramente por riba do promedio de Europa occidental (1,3%). As contas incobrables orixináronse con maior frecuencia en clientes dos sectores de produtos químicos, construción, bens de consumo duradeiro e servizos. O 48% das empresas rexistraron impagados debido á creba do cliente.

O 36% das empresas españolas considera que a posible evolución do proteccionismo de Estados Unidos nunha guerra comercial é o maior risco potencial para o crecemento do comercio mundial. Un 30% adicional está de acordo en que é un risco potencial significativo, pero non o máis importante. A aterraxe forzosa de China é o risco máis preocupante para o 26% das empresas.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)