Publicidade

Ourense Termal


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Como son as empresas españolas que se enfrontan ao Brexit?REDACCIÓN · PUBLICADO O 08 DE FEBREIRO DE 2019 · (0)De acordo cun estudo de Iberinform, a saída do Reino Unido da Unión Europea impactará en España contra un tecido empresarial maduro, cun alto peso do sector servizos e baixos niveis de risco de impago.


Os incertos efectos do Brexit son un dos principais retos que afronta o tecido empresarial en 2019. O estudo de Iberinform indica que, a pesar do que poida supoñer a saída do Reino Unido da Unión Europea, un 14% das empresas españolas espera aumentar o seu cadro de persoal fronte ao 1,5% que prevé unha redución. Ademais, só o 2% espera un crecemento das súas exportacións globais fronte a un amplo 98% que traballa para manter a súa facturación exterior, o 15% ten unha carteira de clientes demasiado concentrada e un 36% asegura o risco de impago das súas operacións comerciais.

A análise tamén revela que o exportador medio a Reino Unido é unha empresa que factura preto de 8,4 millóns de euros, cuns resultados de 320.000 euros. O seu tamaño é sensiblemente superior ao importador medio, que factura preto de 6,4 millóns. Esta diferenza percíbese de forma substancial ao comparar a distribución por tamaños de empresas. Entre os exportadores hai un 5% de grandes empresas e un 22% adicional de mediana empresa, porcentaxes que se reducen á metade entre os importadores, onde case o 45% son microempresas.

O tecido que opera co Reino Unido presenta unha elevada madurez e mantén niveis adecuados de liquidez e solvencia. A lonxevidade empresarial das empresas que traballan con ese país é moi alta. Unha porcentaxe significativa dos exportadores (56%) e importadores (54%) tenis de 15 anos. Nestes momentos, só o 8% dos exportadores e o 7% dos importadores están en risco elevado de incumprir os seus pagos. O risco é máximo entre o 1% dos exportadores e a porcentaxe é residual entre os importadores. Estas porcentaxes son importantes para afrontar con máis garantías unha contorna adversa, pero se verán previsiblemente deterioradas no novo contexto comercial que suporá o Brexit.

A posibilidade dun Brexit sen acordo suporía importantes impactos económicos para estas empresas. No caso das empresas de bens, que supoñen o 52% dos exportadores e o 26% das importadoras, o principal proviría da aplicación de aranceis da Organización Mundial do Comercio, que repercutirían nas marxes comerciais e pesarían sobre os beneficios das empresas. A ameaza para o intercambio de servizos, que afecta ao 48% das que exportan e ao 74% das que importan, é aínda maior. Sen a harmonización reglamentaria, as normas da Organización Mundial do Comercio non evitarían que a Unión Europea bloquee a oferta de servizos das empresas británicas e viceversa.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)