Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

A automoción sufrirá un deterioro do risco de crédito nos próximos cinco anosREDACCIÓN · PUBLICADO O 10 DE SETEMBRO DE 2019 · (0)Crédito y Caución recalca que o crecemento da morosidade e os impagos ante os retos estruturais do sector producirase mesmo se se reverte o crecente proteccionismo e as limitacións do libre comercio.


A caída das vendas mundiais de vehículos e os importantes retos estruturais que afronta o sector impactarán de forma significativa no risco de impago na automoción. Crédito y Caución prevé que “nos próximos cinco anos aumente o risco crediticio de moitos dos provedores da industria automotriz estruturalmente máis débiles, o que provocará un incremento das tensións de liquidez, a morosidade e as insolvencias empresariais”.

A cuestión vaiis alá da posible imposición efectiva de aranceis punitivos estadounidenses aos vehículos e ás súas pezas. A análise da aseguradora de crédito recalca que este escenario de deterioro do risco se dará incluso se se reverte o crecente proteccionismo e non se concretan as limitacións do libre comercio. De acordo co informe, que analiza en detalle a situación de 12 mercados, a reorganización da industria e a evolución dos hábitos de consumo podería propiciar un grave deterioro da situación financeira de todas as empresas de automoción ao longo da cadea de valor, incluídos os fabricantes de pezas orixinais”.

Nun contexto de incerteza arredor das tecnoloxías que prevalecerán no futuro da mobilidade, o informe apunta que serán necesarios grandes investimentos para adaptarse ás cambiantes condicións do mercado, que ascenderán, só no segmento dos vehículos eléctricos, a preto de 300.000 millóns de dólares nos próximos anos. Innovacións como a condución autónoma ou a relativa simplicidade dos motores eléctricos, que utilizan moitas menos pezas que os motores de combustión, están atraíndo a actores alleos ao sector que contan cunha forte capitalización e vantaxes tecnolóxicas e propiciando unha reestruturación da cadea de valor.

Diminución das vendas

De acordo coas previsións contidas no informe, as vendas mundiais de automóbiles diminuirán un 5% en 2019. Este contexto “supón un gran reto para a maioría dos pequenos e medianos provedores. Moitos deles vense gravemente afectados pola actual recesión, xa que as vendas se deterioraron e as marxes, xa de por si escasaos, se reduciron aíndais”. Crédito y Caución confirma que os niveis de morosidade e insolvencia están medrando xa entre os operadores que subministran os compentes menos valiosos a un so fabricante.

Nun horizonte de dous anos, a aseguradora de crédito non prevé que o axuste do sector conduza a un deterioro grave da situación do risco de crédito en España, onde a automoción é un sector de gran peso: representa o 10% do PIB e emprega ao 9% da man de obra.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)