Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Tres tendencias para o sector das enerxías renovables en 2020



REDACCIÓN · PUBLICADO O 04 DE FEBREIRO DE 2020 · (0)



A Feira Internacional de Enerxía e Medio Ambiente chega a Madrid para discutir as innovacións máis importantes na industria enerxética, así como as tendencias que se van seguir este ano, entre as que destaca a dixitalización do sector.


A industria da enerxía renovable ten un gran traballo por diante en 2020. Tras pechar o pasado ano representando xa o 49,3% da capacidade de xeración total en España, cun crecemento do 10% tras a instalación de case 5.000 novos megavatios verdes, o sector afronta o novo ano con importantes tarefas e o gran reto de acelerar a transición enerxética en liña co cumprimento dos obxectivos marcados. Para logralo, tres claras tendencias marcarán o mercado enerxético en 2020: a dixitalización do mercado enerxético para competir coas enerxías tradicionais grazas á redución de prezos, a busca de acordos de colaboración para combatir o cambio climático dende todos os ámbitos e unha rede eléctrica máis segura e con mellor almacenamento.

Ao redor destes temas vai xirar “Genera”, a Feira Internacional de Enerxía e Medio Ambiente que ten lugar en Madrid entre mañá e o venres. Nela veranse algunhas das innovacións máis importantes do mundo da enerxía e discutiranse algunhas das tendencias do sector para 2020, entre as que destacan:

Competir coas enerxías tradicionais grazas á redución dos prezos. Aínda que nos atopamos en plena transición enerxética, os sistemas enerxéticos aínda dependen en gran medida dos combustibles fósiles. Se isto non cambia rapidamente, cumprir cos obxectivos propostos para 2050 vai ser realmente imposible, e o investimento en renovables é necesario para conseguilo. Por iso, a día de hoxe, hai dous factores que están axudando na rápida diminución dos custos da transición enerxética. Primeiro, o progreso técnico e o aumento da demanda global están deixando caer os custos de investimento en novas instalacións. Segundo, o sector estase volcando na dixitalización e está conseguindo unha rápida diminución dos custos de operación das enerxías renovables. Ademais, esta dixitalización permite estandarizar os prezos do mercado, como xa se fai en España grazas ao configurador online de servizos de asset management ZULU. Grazas a esta tecnoloxía, a xestión técnica e comercial dos parques renovables abarátase e facilita aos investidores a posibilidade de externalizar só uns poucos servizos, aqueles que máis dificultades poidan provocar ao investidor, de modo que lles facilita o traballo e lles permite competir no mercado cuns prezos xa estandarizados.

Colaborar para cumprir cos obxectivos. Cada vez hai máis estados que se comprometen a acadar o obxectivo de contar cunha rede de enerxía 100% renovable para 2050. Para cumprir con el, deben colaborar xunto co sector privado, así como coa propia sociedade para traballar en conxunto, co obxectivo de promover o crecemento das enerxías renovables. Ademais, as empresas cada vez están máis comprometidas e teñen uns plans de responsabilidade social máis fortes, xa que a sociedade está cada vez máis concienciada da necesidade de actuar e as empresas saben que son parte fundamental do cambio. Por iso, os estados deben innovar tecnoloxicamente e adaptar marcos lexislativos en pro das enerxías limpas, para poder realizar unha transición enerxética eficaz.

Grazas á dixitalización, os gobernos poden contar con ferramentas de IoT (Internet das Cousas), en combinación coa intelixencia artificial, para facer fronte ás distintas dificultades e repercusións que xordan durante a complexa transición enerxética. O exemplo máis claro é a recentemente presentada Aristoteles Sky, a “Nube para as Nacións” de Kaiserwetter, que é quen de analizar os datos de produción, enriquecidos con datos xeográficos, en tempo real. Así se pode realizar unha correspondencia optimizada entre a xeneración de enerxía e a demanda a nivel rexional, creando un novo futuro enerxético caracterizado por un enfoque máis centrado na demanda, no que o subministro de enerxía siga uns perfís de carga específicos, aspecto necesario para os gobernos nesta importante transición.

Mellorar a rede eléctrica e asegurar o almacenamento de enerxía. O aumento das temperaturas e a inestabilidade climática están provocando caídas na rede eléctrica, polo que, entre outros puntos, se require aumentar a súa resiliencia. Ademais, o almacenamento da enerxía medra progresivamente e agárdase un aumento na electrificación durante 2020 debido ao incremento de coches eléctricos e edificios intelixentes, polo que se precisa dun seguimento e control da demanda e a produción, así como dunhas tecnoloxías de almacenamento avanzadas e seguras. Isto é dificilmente aplicable en moitos países a día de hoxe, xa que depende de modificacións nos marcos regulatorios, polo que os gobernos deben ter este tema en primeira páxina da súa axenda para 2020.

Como ben se indicaba no informe WEO 2019 da Axencia Internacional da Enerxía, gran parte da culpa co incumprimento dos obxectivos climáticos recae nos gobernos, por non realizar políticas máis atrevidas contra o cambio climático aínda tendo os medios para levalas a cabo. É por iso que o Novo Pacto Verde obrigará a que en 2020 os diferentes países presenten de novo as súas contribucións determinadas a nivel nacional para frear o calentamento global por riba dos 1,5 graos.

Co fin de que estas tendencias sexan adoptadas polos diferentes países membros, a Comisión presentará diferentes propostas lexislativas, xunto a converter o Banco Europeo de Investimentos (BEI) nun “Banco Climático” que investirá un billón de euros ata 2030 para financiar proxectos sostibles.



Comentar noticia








Enviar

Comentarios (0)