Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Os traballos con máis tirónREDACCIÓN · PUBLICADO O 11 DE FEBREIRO DE 2020 · (0)Hai profesionais que sempre son demandados nas empresas. O eran hai 15 anos e o son agora: médicos, controllers, responsables comerciais, programadores informáticos ou enxeñeiros. Pero os perfís tecnolóxicos mudan do SAP a Business Intelligence, Big Data, Intelixencia Artificial e Blockchain. E tamén na banca.


Un trazo común a todos foi a evolución das competencias que piden. Cada vez máis se buscan transversais, capaces de adaptarse con versatilidade e dinamismo. Adquire importancia o chamado perfil soft, aptitudes da persoa e actitudes. E cada vez máis búscanse perfís que saiban traballar por obxectivos e cunha clara orientación a resultados.

No XV Informe Os + Buscados da consultora Spring Professional –que celebra 15 anos deste informe insignia cun repaso a como cambiaron os profesionais máis buscados en España- vese que hai áreas concretas nas que se aprecia unha clara evolución.

Por exemplo, os perfís tecnolóxicos que se buscaban hai 15 anos estaban enfocados a tecnoloxías SAP ou programación web (todas as empresas estaban a incorporar as novas tecnoloxías á súa estrutura, lanzando as súas webs corporativas máis dinámicas pensando en conquistar a rede). Cos anos estes perfís (que seguen contratándose aínda que en menor medida) foron dando paso a figuras especializadas en Business  Intelligence, Big Data e, ultimamente, Intelixencia Artificial, Blockchain, ferramentas centradas, unha parte delas, na análise de grandes cantidades de información e outra parte no uso da robótica no ámbito laboral.

Algo similar ocorre na área de Sales & Marketing

Unha quincena atrás os profesionais que se demandaban eran perfís eminentemente comerciais que se encargasen de xestionar o márketing no punto de venda, as mellores relacións coas canles de distribución e buscaban persuadir ao cliente final no momento de decidir a compra. Nos últimos anos, estes perfís especializáronse en novas técnicas que se centran tamén no mundo  online: primeiro foron responsables de márketing dixital, community managers. E no último lustro deuse un pasoespecializados só na estratexia comercial dixital ou no comercio electrónico, non como un complemento senón como unha parte máis, mesmo nalgúns casos, como a parte que lidera a estratexia.

E tamén o sector bancario

Coa expansión bancaria que se produciu nos anos 2004-2005 aumentaron notablemente as sucursais deste tipo de entidades demandándose perfís tradicionais de banca como podían ser directores de oficina, xestores e comerciais de banca, analistas, auxiliares de caixa ou axentes financeiros. Con todo, a posterior crise (que afectou moi especialmente á Banca), a concentración empresarial do sector e as novas formas de consumo (bancos 100% dixitais, uso de apps, atención ao cliente online, novas canles dixitais) foron transformando estes perfís noutros nos que priman tamén competencias dixitais e tecnolóxicas.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)