Publicidade

Galicia calidade produto


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

A complicada formación dos autónomosREDACCIÓN · PUBLICADO O 29 DE DECEMBRO DE 2020 · (0)Os contidos, duración, metodoloxía e horarios dos cursos que se ofrecen nada ou pouco teñen que ver coas singularidades do autónomo. “Tan só o 1% dos autónomos españois accederon ás accións formativas do Servizo Público de Emprego. É o dato máis baixo de todos os países máis desenvolvidos da Unión Europea” di Eduardo Abad, presidente de UPTA.  &l


Nunha xornada on-line presentáronse esta mañá os resultados do “Estudo para a detección da importancia da formación, tipoloxía e sistema formativo máis adecuado para o traballador autónomo” organizado pola Fundación Estatal para o Emprego,  Fundae e no que colaboran na súa difusión as tres organizacións de autónomos ATA, UPTA e UATAE.

E segundo dedúcese o actual sistema de formación presenta múltiples carencias derivadas da falta de conexión entre a formación que os autónomos necesitan e a que se ofrece desde o sistema. Existe unha desalineacion da demanda que os autónomos necesitan sobre todo nunha contorna onde a dixitalización é fundamental polo que propuxéronse máis de 50 medidas para facer que o modelo de formación axústese ás necesidades reais dos autónomos e as súas empresas e ás singularidades.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, di que “a evidente descoordinación entre as distintas administracións á hora de desenvolver accións formativas que melloren a formación do noso colectivo é un dos principais retos nestes próximos exercicios”. “Os autónomos non teñen estruturas e medios de formación propios como as medianas e grandes empresas. Pero necesitamos mellorar as súas capacidades tecnolóxicas, administrativas e comerciais”, engade Valeriano Gómez, de UATAE. “O modelo de formación debe ser máis sinxelo e con menos trámites burocráticos na percepción das axudas á formación. Debe establecerse un crédito para a formación  acumulable con cargo á cotización de formación e, cando fose necesario, coa posibilidade de establecer unha dedución na tributación en renda ou sociedades para financiar o gasto/investimento en formación dos autónomos”.

“Aínda que a nivel nacional está con gobernanza está a levarse a cabo en colaboración co  SEPE e  Fundae é practicamente inexistente nas comunidades autónomas onde existe 17 modelos diferentes de sistemas formativos”, asegurou José Luis Perea, secretario xeral de ATA. “Propoñemos deseñar unha Estratexia Nacional e establecer melloras na formación programada, entre elas, establecer un crédito mínimo de formación similar ao que se garante para as empresas, eliminar trabas administrativas, dar maiores competencias aos centros de formación ou flexibilizar o catálogo de accións formativas para que o autónomo poida elixir libremente que tipo de formación necesita”.

O estudo convida a establecer procesos abertos de acreditación de competencias profesionais e experiencia a fin de que os autónomos poidan acceder a itinerarios formativos máis extensos ligados aos certificados de profesionalidade. Un primeiro paso é Digitalízate que pon ao dispor cursos realizados por grandes empresas. Esta formación é gratuíta e inclúese na web de Fundae (www.fundae.es/digitalizate).Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)