Publicidade

Galicia calidade produto


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Oito craves para que unha empresa dixital triunfeREDACCIÓN · PUBLICADO O 05 DE XANEIRO DE 2021 · (0)Definir ben cal é o pain, problema ou necesidade, cal o claim (que ofrecemos relacionado co problema) e cal é o gain (que gana un cliente con este produto ou servizo que non ofrece a competencia). “Resolvendo estas tres preguntas, hai un gran camiño percorrido”, explica indica Elisabet Ruiz Dotras, profesora de Economía e Empresa da Universitat Oberta de Catalunya.


En España, un 72 % das persoas usuarias da internet de entre 15 e 70 anos son compradores en liña, segundo un estudo de IAB. Segundo Kantar, o número de compradores en liña creceu un 15 %, en parte grazas aos novos consumidores de máis de 65 anos e ao crecemento das vendas de produtos frescos. A cuestión agora é saber que pasará unha vez a crise da COVID-19 vaia desparecendo.

“Definimos novos hábitos de traballo, de estudo, e a maneira en que nos relacionamos. É por isto que tamén haberá un antes e un despois na forma en que comercializamos, e isto implica adaptarnos”, indica Elisabet Ruiz Dotras da UOC. A apertura dixital no comercio puxo de manifesto a diferenciación de tres tipos de consumidores: os que unicamente compran por internet, os que desconfían e prefiren acudir a tendas físicas, e os que combinan as transaccións dixitais coa compra presencial, que son os que máis creceron durante a pandemia segundo a Asociación de Empresas de Supermercados (ASEDAS). Aínda así, Ruiz advirte de que os hábitos de consumo manteranse ou se modificarán en función de cada individuo. “Por exemplo, existen diferentes tipos de aplicacións para facer deporte, e vímonos obrigados a usalas durante o confinamento, abrindo a posibilidade a un novo modelo de negocio; con todo, vimos as súas particularidades, vantaxes e desvantaxes e, a partir disto, mentres uns seguirán facendo deporte desde as súas casas a través destas aplicacións, outros, pola contra, preferirán facelo desde o ximnasio”.

Tanto para os comercios adaptados á contorna dixital como para aqueles que están a pensar en emprender en liña, a profesora ofrece oito consellos:

1- Definir moi ben cal é o target. Débense delimitar parámetros demográficos como o sexo, a idade ou mesmo o lugar de procedencia. Aínda que os comercios dixitais poidan chegar a todo o mundo, os hábitos de consumo son diferentes segundo os habitantes dun determinado país. Tamén é importante valorar o perfil sociocultural e económico do cliente potencial e o seu comportamento dixital para definir onde e como facer promoción.

2- Promocionar ben o produto ou servizo nas redes sociais. “Parte do márketing ou a comunicación de agora faise mediante plataformas dixitais, non existir tecnoloxicamente desconecta do mercado”. Ás veces é necesario que sexa un bo experto o que se ocupe diso. Un dos principais problemas ao iniciar un negocio é que os recursos económicos son escasos e hai que pensar ben como priorizalos. Investir nunha boa promoción nas redes sociais é algo a considerar.

3- Facer previamente un plan de negocio onde se detalle e analice ben a competencia. “Hai que saber atopar o factor diferencial, aquilo que a un faille distinto". Tamén se deben comparar elementos de empresas similares, tales como os gastos de envío —que poden determinar que unha persoa acabe comprando un produto nun comercio ou outro—, as condicións de devolución, o catálogo de produtos e os prezos destes.

4- Proporcionar ao usuario unha boa experiencia en liña. Hai ferramentas para crear páxinas web de maneira sinxela. Con todo, deben terse en conta variables como a elección de cores e de tipografía, que deben ser acordes á nosa identidade visual corporativa, á parte de favorecer a experiencia do potencial comprador, e a colocación dos elementos no noso portal web.

5- É moi importante é ser flexible e adaptable. “Os tempos, os gustos e as formas cambian a unha velocidade máis rápida que en anos anteriores”. Unha vez creado o comercio en liña, débese seguir analizando a audiencia, a contorna e a competencia.

6- Relación co cliente. Saber como foi a súa experiencia, cales son as súas necesidades e como se pode mellorar é primordial para seguir crecendo. “Hai que ter en conta que aínda hai unha porcentaxe da poboación que desconfía das compras en liña”. A misión da nosa empresa é xerar confianza ao comprador e unha boa maneira de facelo é escoitándolle.

7- Contar co apoio dun mentor que poida acompañar no proceso de emprender. Hai que sinalar que cada vez máis os resultados mostran que as empresas ou negocios que reciben  mentoría teñen mellores resultados. De modo que os estudos conclúen que a  mentoría é fundamental para ter éxito.

8- Definir moi ben cal é o pain, problema ou necesidade, cal é o claim (que ofrecemos relacionado co problema ou necesidade) e cal é o gain (que gana un cliente con este produto ou servizo, que leva o cliente e que non ofrece aínda a competencia). “Resolvendo estas tres preguntas, hai un gran camiño percorrido”.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)