Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Os arquitectos de Lugo, preocupados polo atraso no outorgamento de licenzasREDACCIÓN · PUBLICADO O 03 DE MAIO DE 2022 · (0)A Delegación de Lugo do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) está moi disconforme co traballo da área de Urbanismo, recollen “un descenso preocupante no número de vivendas visadas con respecto a anos anteriores” e con relación a datos rexistrados non resto da provincia e no cómputo xeral de Galicia, circunstancia apremiante para a construción "ante o aumento do traballo coa chegada dos fondos Next Generation”.


“Menos proxectos, superficie e poboación para implantarse no Concello de Lugo, nunha provincia en recesión onde os maiores polos económicos sitúanse na capital, onde é máis complexo o proceso para establecerse pola excesiva lentitude de tramitación de licenzas, a confusa interpretación aleatoria do planeamento e a inseguridade  xurídica. Os restantes  concellos da provincia teñen uns  servizos técnicos municipais con menos medios, non obstante,  tramítanse e concédense licenzas en tempos máis razoables”, denuncian a xunta directiva da Delegación. O maior tempo de demora detéctase non momento en que se rexistra un proxecto ata que ou técnico informante ou ve por primeira vez.

Ademais da diminución no uso residencial,  outro uso afectado é o industrial. A índa que é evidente a situación de recesión da provincia cunha diminución nos últimos tres anos  do 2,80%  do  PEM de uso industrial, no municipio de Lugo, cun polígono de  dous  millóns de metros  cadrados, a  perda  neste uso  foi  do 25,4% pasando de 2.234.601 € en 2019 a 567.619 € en 2021. “A mellora no funcionamento dás áreas técnicas de licenzas e obras en tempo e tramitación permitiría reverter a  perda de uso industrial de máis do 60% coa implantación de novas empresas que  xerarían  novos  postos de  traballo, e polo tanto aumentaría a  poboación e melloraría da provincia de Lugo”.

No ámbito da  vivenda unifamiliar, a situación está máis regulada, pero non é a idónea,  xa que desde 2019 a 2021 produciuse un incremento  do  PEM de 40% non  Concello de Lugo,  aínda que  na provincia a  porcentaxe elevouse ata ou 62%. “A realidade son os datos do COAG son sobre proxectos visados e asinados por  profesionais formados  coa mesma titulación ou competencias que quen informa nos respectivos  servizos técnicos  municipais do Concello de Lugo. Esas arquitectas e arquitectos, titulados e colexiados, exercen, non só neste concello senón en concellos de toda Galicia e España, sen os problemas ou dúbidas sobre as interpretacións aleatorias dos  servizos técnicos de Lugo".

Segundo os datos estatísticos do COAG, visáronse non municipio de Lugo 138 obras de edificación en 2021 (con visado  obrigatorio de  execución/legalización de obra  maior), tanto de obra  nova como de  vivenda colectiva;  mentres, en 2020  visáronse 178  vivendas e en 2019, 143  edificacións.  O  Presuposto de  Execución Material ( PEM) incrementouse  na  totalidade da provincia un 12% nos últimos anos, mentres que no Concello de Lugo  baixou de 30.124.445 € en 2020 a 23.929.443 € en 2021. Segundo a superficie, a Delegación de Lugo do COAG indica que os datos son  aínda  máis demoledores,  xa que  aínda que  na provincia  houbo  unha  redución neste parámetro do 4,5%, no caso da capital  elévase a  perda ata ou 26% de superficie a construír.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)