Publicidade

Ourense Termal


Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Como afecta o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos ao comercio electrónicoPUBLICADO O 28 DE NOVEMBRO DE 2017 · (0)O novo RGPD entrará en vigor o 1 de maio de 2018 e o seu descoñecemento non evita sancións. Explicarse con claridade ante o consumidor é un dos principais mandamentos a cumprir polas empresas. Como na historia bíblica, con ter dez ideas claras evitarase meter a pata. Toma nota.


Os textos xurídicos non teñen afán caracterizarse por ser fáciles de entender, máis aínda se teñen que ver coa protección de datos en Europa. Pero a partir do 1 de maio de 2018 cambia a lexislación e quen non a cumpra enfróntase a sancións económicas importantes. Rafael Gómez- Lus, experto legal de Trusted Shops en España, divide o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos en 10 mandamentos comprensibles para todas as empresas.

Mandamento 1: Cumprirás co que está escrito. Dada a gran cantidade de datos persoais procesados, todas as empresas de comercio electrónico, independentemente do seu tamaño, deben cumprir coas 10 normas.

Mandamento 2: Conservarás un rexistro de todas as túas operacións. En todo momento débese poder demostrar o cumprimento dos requisitos da nova lexislación. Por tanto, as empresas están obrigadas a manter un rexistro das actividades de procesamento de datos persoais baixo a súa responsabilidade.

Mandamento 3: Avaliarás o risco que implican as túas operacións. Os dereitos e as liberdades das persoas afectadas non deben verse en risco polo procesamento de datos persoais. Cando sexa probable que o tratamento de datos entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas afectadas, as empresas deberán realizar antes do tratamento unha "Avaliación de impacto sobre a privacidade".

Mandamento 4: Tomarás as medidas necesarias para garantir a privacidade. As compañías deben evitar calquera brecha na protección de datos aplicando as medidas técnicas e organizativas adecuadas. Se, a pesar diso, prodúcese algún problema, debe notificarse ás autoridades de protección de datos nun prazo de 72 horas.

Mandamento 5: Asinarás os teus contratos coidadosamente. Os contratos sobre o procesamento de datos serán máis detallados e deben incluír, entre outros puntos, se se recorre á subcontratación de empresas, por exemplo, para o uso de ferramentas de análises e aloxamento web.

Mandamento 6: Respectarás a vontade das persoas afectadas. O procesamento de datos está permitido se existe consentimento. Os requisitos deste consentimento pasan a ser máis estritos: entre outras cousas, a idade mínima para dalo é de 16 anos.

Mandamento 7: Explicarasche con claridade. Coa nova lexislación sobre protección de datos existen obrigacións de información adicionais. Entre outras cousas, a declaración de protección de datos ha de ser máis detallada.

Mandamento 8: Darás ás persoas o que é seu. As persoas cuxos datos se procesan teñen dereito a "levarllos" a outro provedor, empresa de servizos ou plataforma. Para garantir isto, a empresa en cuestión debe ofrecer unha portabilidade dos datos.

Mandamento 9: Eliminarás datos en beneficio das persoas. As persoas poden esixir que os seus datos elimínense por completo se revogan o seu consentimento para o procesamento de datos, se gardar os seus datos xa non é necesario, se os datos procesáronse de forma ilegal ou se existe a obrigación legal de eliminalos segundo a lexislación nacional ou da UE.

Mandamento 10: Coñecerás cales poden ser as sancións. De acordo coa nova lexislación, as infraccións poden castigarse con multas de ata 20 millóns de euros ou de ata o 4 % da facturación anual total en todo o mundo.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)