Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Como a UE está a adaptar a súa lexislación ás novas formas de traballar

PUBLICADO O 23 DE MARZO DE 2023 · (0)FUNDACIÓN GALICIA EUROPA · DAVID MOURO


As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) naceron para facilitar o intercambio de información e conexións interpersoais, mais xeraron novas ameazas para a saúde do ser humano, concretamente na sobreexposición a un exceso de información. A sobrecarga informativa é o prezo que pagamos por integrar esta tecnoloxía no noso día a día, onde se ve claramente agravada se o enfocamos no punto de vista laboral. O uso xeneralizado de dispositivos e ferramentas dixitais no ámbito laboral abriu un debate sobre os límites que deben poñerse a interacción coa empresa.

Nos últimos anos, houbo un crecente debate sobre o papel das plataformas dixitais e o teletraballo na economía europea. A medida que máis persoas traballan en liña, a regulación europea está a adaptarse para protexer os traballadores e garantir unha competencia xusta no mercado laboral. En maio de 2021, a UE presentou unha proposta para establecer un marco de traballo xusto para os traballadores en plataformas dixitais. A proposta busca garantir que teñan os mesmos dereitos e proteccións que os traballadores tradicionais, incluíndo un salario mínimo e acceso á seguridade social.

O Parlamento Europeo e o Consello están a debater agora esta proposta que establece regras para as empresas que operan estas plataformas, incluíndo a obriga de proporcionar información clara sobre os termos de emprego e a forma en que se calcula o salario. Ademais, as empresas terán que establecer un sistema de queixas e reclamacións para os traballadores e proporcionar unha formación adecuada para garantir a seguridade no traballo.

A pandemia do COVID-19 acelerou o uso do teletraballo, o que levou aos interlocutores sociais a escala europea a firmar un acordo marco sobre dixitalización, con disposicións específicas que deben aplicarse a escala nacional.  O acordo recoñece que os traballadores remotos teñen dereito as mesmas condicións de traballo e seguridade que os empregados que traballan dende a oficina. Isto inclúe un dereito a desconectar despois da xornada laboral, así como protección contra lesións e enfermidades relacionadas co traballo. De forma involuntaria, a implantación xeneralizada do teletraballo puxo de manifesto a existencia dun baleiro normativo sobre esta materia, pero tamén serviu para pór de releve o dereito a desconexión dixital. 

Estas novas disposicións son un paso importante cara un mercado laboral xusto e equitativo na UE. Ao establecer un marco de traballo xusto para os traballadores en plataformas dixitais e actualizar as recomendacións sobre o teletraballo, a UE está a garantir que teñan os mesmos dereitos e proteccións sen importar a forma en que traballen.

Con todo, aínda queda moito por facer para garantir que estas normas se apliquen en toda a UE e que as empresas respecten os dereitos dos traballadores na práctica.Comentar
Enviar

Comentarios (0)