Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

“Necesitamos un maior investimento en Xustiza”REBECA SANTOME · PUBLICADO O 10 DE OUTUBRO DE 2023 · (0)
Nada en Ferrol, María Teresa Cortizas (1965) é a maior de cinco irmáns; o seu pai era pediatra e, o seu avó, doutor dun pequeno hospital. A actual delegada de Igualdade do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cursou os seus estudos universitarios en Compostela, onde preparou a carreira xudicial. A maxistrada acaba de recibir a Medalla Emilia Pardo Bazán e confesa que dedica o seu tempo libre á familia, ler, camiñar e saír cos seus amigos de sempre.

Xunto a Executivas de Galicia e o Secretariado Xitano acaba de recibir a Medalla Emilia Pardo Bazán. Que implica para vostede este recoñecemento?

É un recoñecemento a todas as xuízas e maxistradas que cada día realizan o seu traballo na sociedade, en defensa de todos aqueles colectivos máis desfavorecidos ou nunha situación de desigualdade, entre os que se atopan as mulleres. O noso labor profesional é algo que non destaca a diario, pero sempre se traballa todos os días coa esperanza de lograr unha sociedade máis xusta, na que prime a igualdade, a liberdade e o respecto aos dereitos de toda a cidadanía.

No ano 2021 foi nomeada delegada de Igualdade do TSXG. Cales son os obxectivos principais que se marca na súa carreira?

Resolver os problemas e preocupacións respecto ás medidas de conciliación na vida persoal, familiar e profesional que teñen os integrantes da carreira xudicial en Galicia. Trátase de canalizar as súas consultas en coordinación coa Sección de Igualdade do CXPX. Outro dos obxectivos, que se está cumprindo, é incluír no plan de formación descentralizada actividades formativas en materia de igualdade, detección e superación de estereotipos de xénero, axuizamento con perspectiva de xénero, corresponsabilidade familiar e solución pacífica de conflitos interpersoais.

Como é o seu día no traballo?

Esixe moita responsabilidade. Como delegada de igualdade, a miña función con respecto á protección das vítimas é a recepción de queixas ou reclamacións por actuacións xudiciais non xurisdicionais que poidan ser sexistas, discriminatorias, ou contrarias de calquera modo ao principio de igualdade entre mulleres e homes. Nese caso, daría traslado á Unidade de Atención ao Cidadán do CXPX para a súa tramitación. Como maxistrada, respecto á violencia de xénero queda moito por traballar, mellorando non só aspectos xudiciais ou policiais para a atención e protección das vítimas, senón tamén as- pectos administrativos e de prevención. É indispensable mellorar a educación dos nosos menores nas escolas e nas familias.

Cales son os casos máis frecuentes que se atopa no seu exercicio?
Como maxistrada da Audiencia Provincial da Coruña, na sección especializada en Violencia de Xénero, a maioría de casos caracterízanse pola complexidade e im-portancia que ten a dobre instancia penal ou a primeira instancia, no caso dos procedementos que se axuizan na Audiencia Provincial. Sobre todo, a violencia sobre a muller e os delitos contra a liberdade sexual, no caso de vítimas menores de ida- de, son materias moi sensibles e complexas e, por desgraza, frecuentes.

Unha parte da poboación desconfía da Xustiza polo achegamento do poder político ao exercicio xudicial. Por que cre que ocorre isto?

É unha confusión por parte da cidadanía provocada polo poder político. O CXPX é un órgano de goberno, non un órgano xurisdicional, e todos os xuíces e xuízas impartimos Xustiza con total independencia, sometidos unicamente ao imperio da lei. Cando un xulga un asunto deixa de lado as súas ideas políticas. Con todo, o triste é que, nun Estado social e democrático, no que debe primar unha perfecta división dos tres poderes, se pretenda interferir na composición do órgano de goberno dun deles, e se pretenda dar unha imaxe dun colectivo moi afastado da realidade. O libre acceso á carreira xudicial permitiu que formemos un grupo totalmente heteroxéneo, de moi distinta procedencia, xénero e ideas, o cal é algo moi positivo e que nos enriquece.

(Extracto da entrevista publicada no número 388 - setembro 2023)Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)