Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Nuda propiedade ou hipoteca inversa?REDACCIÓN · PUBLICADO O 11 DE MAIO DE 2022 · (0)Entidades financeiras e aseguradoras como Santander ou Mapfre lanzaron unha ofensiva para comercializar hipotecas inversas entre as persoas xubiladas, pero hai profesionais que coidan que é mellor a nuda propiedade: a pesar de perder a propiedade da vivenda, obtense moito máis diñeiro e séguese vivindo nela o resto da vida. Ata 123 mil euros por unha vivenda de tipo medio (uns 70 m2 nunha cidade).


Segundo o consultor inmobiliario Eduardo Molet a fórmula que máis rendibilidade ofrece é a da venda da nuda propiedade. A hipoteca inversa permite cobrar unha pequena mensualidade, que se sitúa nos 440 euros, ata o seu falecemento. “Normalmente non se alcanza a cobrar o que se ingresa coa venda da nuda propiedade, compensando a gran desvantaxe que presenta, que é a perda da propiedade. Ademais, igual que coa hipoteca inversa, poden seguir vivenda na súa cada o resto da súa vida sen preocupacións”.

Molet é un dos grandes expertos neste activo inmobiliario que agora está no punto de mira do mercado, polos grandes movementos de compravendas e transaccións que pode chegar a xerar nos próximos anos. O consultor estima que no próximos cinco anos, as compravendas de nuda propiedade poderían crecer a un ritmo anual do 23%.

Os pequenos propietarios, os particulares, deben ter en conta as vantaxes e desvantaxes de cada unha destas fórmulas,  nuda propiedade e hipoteca inversa, pero a principal, a rendibilidade económica, sitúa moi por encima á primeira. “Aínda que resulta difícil estimar en que proporción é máis vantaxosa unha que outra, porque depende dos anos que estea a cobrar e viva o usufructuario ou propietario, o certo é que a venda da nuda propiedade é a priori máis rendible”, explica Eduardo  Molet, que ilustra as diferenzas as diferenzas entre unha e outra cun exemplo: unha persoa de 80 anos cunha vivenda de 400.000 euros, se contrata unha hipoteca inversa recibe unha renda mensual mentres viva duns 800 euros ao mes ou 160.000 euros dunha soa vez, pero se vende a nuda propiedade, recibe dunha soa vez uns 280.000 euros. No caso de propietarios máis novos (68-70) anos, por unha propiedade taxada en 240 euros, recibirían 170€ ao mes cunha hipoteca inversa, e un 120 mil dunha soa vez vendendo a  nuda propiedade.

Nuda Propiedade vs. hipoteca inversa

Esta hipoteca ofrece liquidez extra mensual para sempre utilizando a vivenda como garantía hipotecaria. Pódese recibir un importe único ao comezo, unha mensualidade, ou unha combinación de ambos. Con ela non se perde a propiedade da vivenda e o banco non pode reclamar o diñeiro do crédito mentres o beneficiario viva. Tamén conta con incentivos e deducións fiscais. A cantidade mensual que ofrece é pequena, porque taxan as vivendas á baixa (un 70% do seu valor no mercado). Ao anos do falecemento do titular, os herdeiros deben devolver todo o diñeiro do crédito cun tipo de interese alto (6% máis gastos), ou perden a vivenda herdada. Para que a hipoteca inversa sexa rendible, tense que obter unha taxación por encima do 200 mil euros, e aínda así, non se chegará a recibir o importe máximo que se alcanzaría coa venda da  nuda propiedade.

A nuda propiedade permite obter unha cantidade importante de diñeiro dunha soa vez (a media sitúase no 150 mil euros), mantendo o usufruto vitalicio. A maior idade da persoa, maior importe págase pola nuda propiedade. O vendedor pode seguir vivindo na propiedade ata o final da súa vida. Con esta venda, os gastos tamén serán menores para o vendedor, xa que pasaría a pagar só os correspondentes aos consumos ordinarios da vivenda (auga, electricidade, gas…), mentres que o investidor faríase cargo desde ese momento do IBI e derramas extraordinarias da vivenda.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)