Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

O proxecto Biomasa CAP amosa as moitas posibilidades por explotar deste recurso



ESTHER GARRIDO · PUBLICADO O 04 DE MAIO DE 2023 · (0)



Faino na súa etapa final organizando dous cursos en Santiago e Porto. A data galega será o 24 de maio na sede do Feuga, no Campus Vida, módulos teóricos e visitas a instalacións de produción e consumo. Estímase que a posibilidade anual de aproveitamento de masas de matogueiras na rexión Galicia–Norte de Portugal, podería chegar a 1,5 M de toneladas en estado verde, que equivalen enerxéticamente a máis de 341.000 tep (tonelada equivalente de petróleo)


Este curso poden aproveitalo actores da cadea de fabricación e subministración, produtores, instaladores, deseñadores e por suposto usuarios finais. O primeiro módulo permitirá coñecer as diferentes fontes de biomasa, as tipoloxías de biocombustibles fabricados na eurorrexión e as especificacións de calidade. Tamén analizaranse cadeas de transformación, os formatos habituais de comercialización e a evolución do sector. No segundo incidirase na planificación eficiente dunha instalación térmica con biomasa, tanto para aplicacións industriais,  comerciais, residenciais ou domésticas, e analizaranse os principais puntos críticos. 

A valorización e aproveitamento da biomasa é unha oportunidade de desenvolvemento sostible a nivel económico, tecnolóxico, social e ambiental. Neste contexto, e aproveitando os  coñecementos e resultados derivados da experiencia obtida no proxecto Biomasa AP -liderado polo centro tecnolóxico vigués EnergyLab- nacen diversas accións de capitalización en territorios onde se atopan as explotacións agroforestais, xeradoras de biomasas non valorizadas. Unha delas é a formación.

Rede transfronteiriza

O proxecto Biomasa-AP creou unha rede transfronteiriza de biomasa (www.redtransfronterizabiomasa.com) que uniu a máis de 130 usuarios de 90 entidades de Galicia e norte de Portugal: empresas e profesionais, centros de investigación, asociacións, agrupacións industriais, fundacións, administracións locais e rexionais e outros axentes implicados en actividades directamente relacionadas  a cadea de valor da biomasa: viticultores, agricultores, recollida e tratamento de biomasa, enxeñería e xestión forestal, fabricación de maquinaria agroforestal, fabricación de equipamentos e biocombustibles, e servizos ambientais e enerxéticos. 

A través desta rede organizáronse reunións e xornadas e ofrecéronse servizos como acceso a fontes de financiamento, socios para proxectos de I+D+i, solución a demandas tecnolóxicas, apoio… tamén conseguiu formar a 238 persoas en formato presencial e en liña.

As mellores materias

Pero sobre todo serviu para facer unha selección e recollida das biomasas obxecto de estudo na Eurorrexión: restos de poda de vide, kiwi e matogueiras. A análise dos principais produtores e a avaliación do potencial das biomasas seleccionadas concluíron que na Eurorrexión existen aproximadamente un 1 millón de hectáreas de superficie con masas de matogueiras sen arboledo, das que Galicia ten o 53% e o Norte de Portugal o 47% restante. Dentro das áreas con maior concentración están as provincias de Ourense e Lugo en Galicia, e Alto Tras-Móntesvos- e Douro no Norte de Portugal. Ademais disponse de máis de 108 mil ha de viñedo, das que o 80% atópanse no Norte de Portugal, e unhas 2.500 ha de kiwi, das que o 72% atópase no Norte de Portugal.

A biomasa que presenta maior potencialidade desde o punto de vista cuantitativo, é a procedente das matogueiras. Considerouse un período de 8 anos para realizar o aproveitamento das masas existentes. 



Comentar noticia








Enviar

Comentarios (0)