Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Do 17 de marzo ata o 31 de xulloREDACCIóN · PUBLICADO O 20 DE FEBREIRO DE 2024 · (0)Son as datas para a tempada de pesca continental galega deste 2024, apenas varían con respecto ao ano pasado que comezara o 19 de marzo. Pódese pescar un exemplar, dous ou ata seis dependendo da especie pero este ano hai veda en todos os ríos de cangrexo, reñosa, espiñento, zamborca e anguía. E a pesca da saboga só autorízase nun tramo do Ulla.


Os matices cos tempos por especies: o salmón, algo más curta, dura do 1 de maio ao 31 de xullo, aínda que poderá acurtarse en función da cota de capturas; en canto á pesca do reo  é semellante en datas pero prolongándose en determinadas masas de auga ata finais de setembro. Mentres que a captura da troita comeza xa o 17 de marzo e estenderase no caso dos coutos conveniados ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte. 

A cociente anual no río Ulla queda fixada en 15 exemplares; no Mandeo os exemplares serán 5; no caso do río Masma a cota é de 15 salmóns; no Miño fíxase en 8; e no deteño de Salmeán, en 10. No resto dos coutos autorizados no río Eo non se establece cota anual de captura. En relación coas maxias poden ser naturais autorizados —como as miñocas e quisquillas— ou artificiais, que son elaborados imitando animais ou outros obxectos que poden ser atractivos para os peixes que se queren capturar —por exemplo, a mosca artificial, a culleriña e peixes artificiais ou semellantes—.

Pesca do reo

A tempada hábil comezará o 1 de maio e finaliza tamén o 31 de xullo. En todo caso, prorrogarase nos coutos de Betanzos, Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Xuvia e Lambre ata o 30 de setembro; e ata o 31 de agosto no caso de Ponte Arnelas, Pontevea, Santeles, Sinde e Ximonde. A cota de captura establécese en dous exemplares por persoa e xornada, cunha dimensión mínima de 35 centímetros, pero no caso do río Eo compartido será de 25 centímetros.

Sobre as maxias, caso dos artificiais permítense os mesmos que para o salmón, ao que se suma tamén o risco. Non que respecta aos naturais, autorízanse todos, excepto calquera tipo de ovas de peixes e o peixe natural; e en augas salmoneiras tampouco se permiten os cebos naturais, só os autorizados para a pesca do salmón nolos seus coutos.

Pesca da troita

Para esta especie a tempada comezará o 17 de marzo e finaliza o 31 de xullo. Nos coutos con convenio de colaboración, prolongarase ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte, e nas augas salmoneiras, nas de reo ou nas de montaña o inicio atrasarase ata o 1 de maio. Como norma xeral establécese a posibilidade de capturar 6 exemplares ao día e por persoa, cunha talla mínima de 19 centímetros. En canto ás maxias, son os mesmos que os da tempada pasada.

O pasado 4 de outubro de 2023 fixáranse as normas dos sorteos e da venda de permisos de pesca en cotos para a tempada 2024. Como en anos anteriores, dous por provincia: un para os permisos de salmón e outro para os restantes entre os que se inclúen os de troita, reo, pesca intensiva e pesca sen morte non incluídos no sorteo anterior. O sorteo foi o 28 de novembro.

A maiores e como norma xeral, os luns non se pode pescar e os xoves non festivos só permitirase a pesca sen morte. 

 

 Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)